Skip to content

27/03/2014 Nieuws

Indicatief tijdschema voor de onthechting van de voorschotten en van het saldo van het dividend in 2015

Onder voorbehoud van de beslissingen van de raad van beheer en van de algemene vergadering betreffende de goedkeuring van de rekeningen van de maatschappij en van het saldo van het dividend zou het tijdschema voor de onthechting van de voorschotten en van het saldo van het dividend voor het boekjaar 2015 er als volgt uit zien:

28 september 2015,

21 december 2015,

21 maart 2016, 

6 juni 2016.

Dit indicatief tijdschema betreft de data van de onthechtingen met betrekking tot de aandelen.

We herinneren nog even aan het tijdschema voor de onthechting van de voorschotten en van het saldo van het dividend voor het boekjaar 2014 met betrekking tot de aandelen van de maatschappij:

23 september 2014,

15 december 2014, 

23 maart 2015, 

8 juni 2015.