Skip to content

03/04/2024 Persbericht

TotalEnergies presenteert haar eerste batterijpark in België en zet verder in op elektrificatie van haar activiteiten

Een 2de vergelijkbaar park wordt bevestigd voor 2025 in Feluy

Antwerpen, 3 april 2024. TotalEnergies presenteert vandaag in Antwerpen, in aanwezigheid van de federaal minister van energie Tinne Van der Straeten, haar grootste Europese batterijpark en bevestigt daarmee haar ambitie over de hele elektrisch waardeketen. Dit batterijpark, waarvan de bouw zich in de laatste fase bevindt, maakt deel uit van de ontwikkeling van TotalEnergies' oplossingen voor elektriciteitsopslag in België. Het park zal worden aangevuld met een tweede gelijkaardig project in Feluy, in samenwerking met dochteronderneming Saft. Zo zal TotalEnergies tegen eind 2025 een totale capaciteit van 50MW/150MWh aan batterijen uitbaten. Die projecten zullen flexibiliteit brengen in het Belgisch hoogspanningsnetwerk en de variabiliteit van productie en consumptie beheren. Ook ondersteunen ze de productie van hernieuwbare energiebronnen.

Het eerste batterijpark van TotalEnergies in België
Het batterijpark op de site van de Antwerpse raffinaderij is momenteel in aanbouw en zal eind dit jaar operationeel zijn. Het zal 24/7 bijdragen aan de behoeften van het Europese en Belgische hoogspanningsnet door:

  • de elektriciteitsvoorziening dagelijkse af te stemmen met de vraag op het nationale netwerk, vooral tijdens strenge winters;
  • actief deel te nemen aan de balanceringsreserves die nodig zijn voor de veiligheid van het nationale netwerk;
  • waardoor meer hernieuwbare elektriciteit in het netwerk kan worden geïntegreerd.

Dit park bestaat uit 40 Intensium Max High Energy lithium-ioncontainers geleverd door Saft, de dochteronderneming van TotalEnergies gespecialiseerd in batterijen. In 2025 zal op de site van het tankpark van TotalEnergies in Feluy, een vergelijkbaar batterijpark worden gebouwd. TotalEnergies zal aldus tegen eind 2025 een totale opslagcapaciteit van 50 MW/150 MWh uitbaten.
Deze projecten, de grootste van TotalEnergies in Europa, bevestigen het Europese leiderschap van Saft op het gebied van stationaire opslag op industriële schaal en kennen een investering van ongeveer 70 miljoen euro.

« Deze projecten bevestigen de ambitie van TotalEnergies bij het ontwikkelen van batterij-energieopslagcapaciteiten. Ze tonen ons vermogen aan om onze klanten over de hele elektriciteitswaardeketen in België te ondersteunen, van productie tot opslag en levering », aldus Jose-Ignacio Sanz, Algemeen Directeur van TotalEnergies Power & Gas Belgium.

TotalEnergies zet de industriële elektrificatie en de ontwikkeling van elektrische mobiliteitsoplossingen in Antwerpen voort
Naast het opslagproject investeert TotalEnergies massaal in de elektrificatie van haar industriële activiteiten in Antwerpen en speelt ook in op de groeiende vraag naar elektrische mobiliteit.

« We zijn er trots op dat een dergelijk project wordt gerealiseerd op het terrein van onze raffinaderij. Bovendien stelt de elektrificatie van de productieprocessen in Antwerpen ons in staat onze inspanningen voort te zetten om deze industriële activiteiten koolstofvrij te maken. Bijkomend vervangen we systematisch de voertuigen op het platform door elektrische modellen. De laadstations die op onze site in Antwerpen beschikbaar zijn, werken met groene stroom geleverd door TotalEnergies Power & Gas, net zoals de laadstations die door TotalEnergies Charging Solutions in de vier hoeken van België zijn geïnstalleerd », legt Jacques Beuckelaers, Algemeen Directeur van de industriële activiteiten van TotalEnergies in Antwerpen, uit.

Annick De Ridder, voorzitter van de raad van bestuur van de Haven Antwerpen-Brugge: « Hier in onze haven geven we samen met onze bedrijven de toekomst vorm. De energietransitie speelt hierin een uiterst belangrijke rol. Dat TotalEnergies haar grootste batterijpark van Europa hier in onze haven realiseert, onderstreept mooi de grote duurzame ambities die we als wereldhaven hebben. »

Tinne Van der Straeten, federaal minister van energie: « De batterijparken zoals die van TotalEnergies zullen een essentiële rol spelen in ons energiesysteem en in de energietransitie. Hoe meer hernieuwbare energie we in onze energiemix hebben, hoe meer flexibele oplossingen en opslag we nodig hebben. Batterijen zijn dus een onmisbaar onderdeel van de energietransitie.
Om de ontwikkeling van batterijparken aan te moedigen en te ondersteunen, heeft de overheid een specifieke veiling geïntroduceerd in het CRM, het ondersteuningsmechanisme dat is opgezet om de bevoorradingszekerheid veilig te stellen in het kader van de kernuitstap en de energietransitie. Op enkele jaren tijd hebben we een gunstig investeringsklimaat gecreëerd dat een snelle ontwikkeling van deze parken in België mogelijk maakt: tegen 2030 wordt 5 GW aan batterijen verwacht.
»

TotalEnergies en elektriciteit in België
In België is TotalEnergies een belangrijke speler over de volledige elektriciteitswaardeketen. Als elektriciteitsleverancier heeft het bedrijf een portefeuille van 900.000 klanten. Als elektriciteitsproducent vertrouwt TotalEnergies met name op de STEG-centrale van Marchienne-au-Pont (430 MW), op de hydraulische dam van Plate-Taille (140 MW) en op een windpark in de Belgische wateren van de Noordzee. (300MW). TotalEnergies ontwikkelt ook zonne- en windenergieprojecten op land, met een portfolio van 300 MW. Op het gebied van elektrische mobiliteit heeft TotalEnergies al meer dan 10.000 laadpunten in gebruik (35% op de weg, 20% aan particuliere woningen en 45% in kantoren) verspreid over het hele land. TotalEnergies exploiteert met name laadpunten in grote steden in België, zoals Antwerpen, Brussel en Gent.

***

TotalEnergies en hernieuwbare elektriciteit
Als onderdeel van haar ambitie om tegen 2050 CO2-neutraliteit te bereiken, bouwt TotalEnergies een concurrerende portefeuille van hernieuwbare (zon-, onshore- en offshore-windenergie) en flexibele (STEG, opslag) activa op om haar klanten 24 uur per dag te kunnen voorzien van koolstofarme elektriciteit. Eind 2023 had TotalEnergies een bruto productiecapaciteit voor hernieuwbare elektriciteit van 22,4 GW. TotalEnergies is van plan de ontwikkeling van deze activiteiten voort te zetten om de elektriciteitsproductie tegen 2030 te verhogen tot meer dan 100 TWh, met als doel om tot de top 5 van producenten van wind- en zonne-energie ter wereld te behoren.

Over TotalEnergies
TotalEnergies is een wereldwijd multi-energiebedrijf dat energie produceert en levert: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. De ruim 100.000 medewerkers zetten zich in voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en toegankelijker wordt voor zoveel mogelijk mensen. TotalEnergies is aanwezig in ongeveer 120 landen en plaatst duurzame ontwikkeling centraal in haar strategie, projecten en activiteiten.

Contacts TotalEnergies
Tom Claerbout : +32 (0)470 20 64 20 l [email protected]
Florence Feys : +32 (0)498 75 52 76 l [email protected]

Waarschuwing

De begrippen ‘TotalEnergies’, ‘het bedrijf TotalEnergies’ en ‘het Bedrijf’ die in dit document worden gebruikt, verwijzen naar TotalEnergies SE  en de geconsolideerde entiteiten die TotalEnergies SE rechtstreeks of onrechtstreeks controleert. De termen 'wij', 'ons' en 'onze' kunnen eveneens worden gebruikt om te verwijzen naar deze entiteiten of hun medewerkers. De entiteiten waarin TotalEnergies SE een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft, zijn afzonderlijke en onafhankelijke rechtspersonen. Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Deze kunnen in de toekomst onnauwkeurig blijken te zijn en zijn afhankelijk van risicofactoren. Noch TotalEnergies SE, noch enige van haar dochterondernemingen neemt enige verplichting of verantwoordelijkheid op zich ten aanzien van beleggers of enige andere belanghebbende om enige van de verklaringen, toekomstgerichte informatie, tendensen of doelstellingen in dit document bij te werken of te herzien, in het bijzonder als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen. Informatie  over  risicofactoren  die  een  wezenlijk  nadelig  effect  zouden  kunnen  hebben  op  de financiële  resultaten  of  activiteiten  van  TotalEnergies  is  ook  beschikbaar  in  de  meest  recente  versies  van  het Universele Registratiedocument dat door TotalEnergies SE is ingediend bij de Franse Autoriteit voor Financiële Markten (l’Autorité des Marchés Financiers), gelijkaardig instituut als de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) in België,  en het Formulier 20-F dat is ingediend bij de Securities and Exchange Commission ("SEC") van de Verenigde Staten.