Skip to content

07/06/2024 Nieuws

Inhuldiging eerste snellaadplein in stad Antwerpen

Antwerpen, 7 juni 2024 - TotalEnergies en de stad Antwerpen hebben vandaag het eerste publieke snellaadplein voor elektrische auto’s ingehuldigd. Het snellaadplein in de Vlijtstraat is hun eerste van 6 soortgelijke installaties op strategische locaties rondom de stad.

Hiermee komen de stad Antwerpen en TotalEnergies tegemoet aan de groeiden vraag van de EV-rijders. Alle oplaadpunten bieden een oplaadcapaciteit tot 150 kW en worden door TotalEnergies voorzien van 100% groene stroom tegen een aantrekkelijk tarief. Deze eerste strategische locatie zal het makkelijk maken voor elektrische voertuigbestuurders om hun voertuig op te laden bij aankomst in of vertrek uit Antwerpen.

"We zijn fier op de installatie van dit eerste snellaadplein dat inspeelt op de toenemende vraag naar snellere laadoplossingen voor Antwerpenaren en de bezoekers aan de stad ", zegt Tom Vansteenkiste, Managing Director van TotalEnergies Charging Solutions Belgium. "TotalEnergies zet zich resoluut in voor de ontwikkeling van elektrische mobiliteit in België door de uitbouw van een netwerk van laadinfrastructuur op de openbare weg, in bedrijven en bij particulieren in het hele land. We verbinden ons ertoe een klantenervaring en bijhorende oplaaddiensten aan te bieden die voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers.”

De snellaadpleinen zijn een nuttige aanvulling van het bestaande netwerk van AC-laadinfrastructuur in de stad Antwerpen en haar districten.

“Elektrisch rijden groeit, ook in Antwerpen. Daarom breiden we ons netwerk laadpalen stap voor stap uit, volgens het principe ‘paal volgt wagen’. TotalEnergies is daarbij een gewaardeerde partner. Samen werken we aan een stad waarin het verkeer steeds duurzamer verloopt”, zegt Koen Kennis, schepen voor mobiliteit in Antwerpen.

***

TotalEnergies en elektrische mobiliteit.

TotalEnergies bevordert de grootschalige ontwikkeling van elektrische mobiliteit door fors te investeren in de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en door deze toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk gebruikers. TotalEnergies ontwerpt en ontwikkelt totaaloplossingen voor mobiliteit, gaande van de productie van hernieuwbare elektriciteit tot de uitbating van de laadpunten, zodat haar professionele alsook haar particuliere klanten zich in alle gemoedsrust kunnen verplaatsen. TotalEnergies ontwikkelt ook een laadnetwerk in grote wereldsteden, met een breed portfolio aan laadpunten die worden geëxploiteerd of in aanbouw zijn: Parijs (2.100), Londen (2.500), Singapore (1.500), Brussel (850), Gent (850), Antwerpen (1250), Amsterdam en omgeving (22.000), maar ook doorheen West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (4.400). TotalEnergies zal 1.100 High Power Charging (HPC) punten installeren en exploiteren in Duitsland. Deze nieuwe oplaadpunten (tot 200 kW) zullen worden geïnstalleerd op 134 oplaadlocaties. Bovendien verwerft TotalEnergies 200 snelle en ultrasnelle oplaadsites van Wenea in Spanje. In het kader van haar strategie om krachtige oplaadstations te implementeren en de groei van elektrische mobiliteit te ondersteunen, heeft TotalEnergies al meer dan 180 stations uitgerust in Frankrijk, met in totaal 1.000 snellaadstations. Naast deze stations beheert TotalEnergies bijna 18.000 oplaadpunten in Frankrijk.

***

Over TotalEnergies in België

TotalEnergies is een multi-energiebedrijf actief in de productie en levering van energie: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. In België telt TotalEnergies 4.000 medewerkers die zich inzetten voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.

Contact TotalEnergies in België:

Florence Feys, verantwoordelijke Communicatie: + 32 498 75 52 76 | [email protected]

Contact Stad Antwerpen:

Dirk Vermeiren, woordvoerder schepen voor mobiliteit Koen Kennis: +32 477 234 764 | [email protected]

Waarschuwing

De begrippen ‘TotalEnergies’, ‘het bedrijf TotalEnergies’ en ‘het Bedrijf’ die in dit document worden gebruikt, verwijzen naar TotalEnergies SE en de geconsolideerde entiteiten die TotalEnergies SE rechtstreeks of onrechtstreeks controleert. De termen 'wij', 'ons' en 'onze' kunnen eveneens worden gebruikt om te verwijzen naar deze entiteiten of hun medewerkers. De entiteiten waarin TotalEnergies SE een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft, zijn afzonderlijke en onafhankelijke rechtspersonen.Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Deze kunnen in de toekomst onnauwkeurig blijken te zijn en zijn afhankelijk van risicofactoren. Noch TotalEnergies SE, noch enige van haar dochterondernemingen neemt enige verplichting of verantwoordelijkheid op zich ten aanzien van beleggers of enige andere belanghebbende om enige van de verklaringen, toekomstgerichte informatie, tendensen of doelstellingen in dit document bij te werken of te herzien, in het bijzonder als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen. Informatie over risicofactoren die een wezenlijk nadelig effect zouden kunnen hebben op de financiële resultaten of activiteiten van TotalEnergies is ook beschikbaar in de meest recente versies van het Universele Registratiedocument dat door TotalEnergies SE is ingediend bij de Franse Autoriteit voor Financiële Markten (l’Autorité des Marchés Financiers), gelijkaardig instituut als de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) in België, en het Formulier 20-F dat is ingediend bij de Securities and Exchange Commission ("SEC") van de Verenigde Staten.