Skip to content

28/05/2024 Nieuws

TotalEnergies, Arteco en BOSAQ bundelen hun krachten rondom duurzaam waterbeheer

Schoten – 28 mei 2024: TotalEnergies, Arteco en BOSAQ slaan de handen in elkaar met een project gericht op duurzaam waterbeheer bij de productie van koelvloeistoffen. Deze samenwerking zet in op innovatieve technologieën om lokaal oppervlaktewater te zuiveren tot gedemineraliseerd water, dat vervolgens zal dienen als betrouwbare grondstof voor koelvloeistoffen met een verlaagde ecologische voetafdruk. De productievestiging in Schoten (België) kan aldus haar verbruik van leidingwater met minstens 25.000 m³ per jaar verminderen, wat een belangrijke mijlpaal is in de duurzame productie van koelvloeistoffen.

Innovatie als sleutelelement in een veranderende markt.

Arteco staat bekend om zijn onophoudelijke streven naar innovatie in een steeds veranderende markt. Het bedrijf heeft zich door de jaren heen voortdurend aangepast aan de technologische ontwikkelingen binnen de industrie dankzij een combinatie van flexibiliteit en reactievermogen. « Onze samenwerking met de productievestiging van TotalEnergies in Schoten stelt ons in staat om onze innovatiekracht te versterken en ons aan te passen aan de veranderende behoeften van onze klanten. » zegt Alexandre Moireau, General Manager van Arteco

Duurzaamheid als centrale beleidsvoering  

Veiligheid en duurzaamheid staan centraal in beleidsvoering en business processen van TotalEnergies en Arteco. « De productievestiging van TotalEnergies zoekt voortdurend opportuniteiten om de productie te optimaliseren en de voetafdruk te verminderen. Het overschakelen op 100% hernieuwbare elektriciteit, het verlagen van het energieverbruik, het minimaliseren van afvalstromen en het recycleren van spoelproducten zijn enkele voorbeelden. De samenwerking met BOSAQ om de beschikbare waterbronnen succesvol te beheren en tegelijkertijd de druk op de kraanwatervoorziening te verminderen is volledig in lijn met onze beleidsvoering rondom duurzaamheid » bevestigt Kristof Vermeire, Manager van de koelvloeistof productievestiging in Schoten.

Positieve impact van het duurzaam waterbeheer

Met deze samenwerking bespaart TotalEnergies Schoten minstens 25.000 m³ leidingwater per jaar en beschikt het over een toekomstbestendige proceswateroplossing die nu al rekening houdt met mogelijke toekomstige capaciteitsuitbreidingen. « Met de Q-Drop unit van BOSAQ elimineert TotalEnergies Schoten niet enkel haar afhankelijkheid van het openbare drinkwaterleidingnet maar stapt de productiesite ook over naar een lokaal beheerd alternatief » legt Kristof Vermeire uit.

Werking van de Q-Drop unit geïnstalleerd door BOSAQ

De compacte waterzuiveringsoplossing, geïnstalleerd in een container op de site, werd op maat ontworpen door de water- en elektromechanische ingenieurs van BOSAQ om lokaal oppervlaktewater te zuiveren tot een betrouwbare bron van gedemineraliseerd water.

De membraanbehandelingsmodules van BOSAQ zuiveren water in twee fasen om een stabiele kwaliteit te verkrijgen.

  • Als eerste stap worden de zwevende stoffen en bacteriën verwijderd door middel van ultrafiltratie,
  • Vervolgens worden de zouten en de resterende organische stoffen verwijderd via omgekeerde osmose.

Het Q-Drop systeem past zich aan seizoensgebonden veranderingen in oppervlaktewaterkwaliteit aan en vermindert aangroei van biofilm op de RO-membranen. Dit laatste vermindert aanzienlijk de behoefte aan chemische reinigingen en de chemische voetafdruk van de hele unit. « De doelstelling van BOSAQ is om onze klanten te helpen bij het duurzaam omgaan met water op een kosten-efficiënte manier om het bedrijf klaar te maken voor de toekomst. » legt Jacob Bossaer, CEO en Oprichter van BOSAQ, uit.

***

Over TotalEnergies in België

TotalEnergies is een multi-energiebedrijf actief in de productie en levering van energie: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. In België telt TotalEnergies 4.000 medewerkers die zich inzetten voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.

Over Arteco

Arteco is een toonaangevende internationale joint venture van Chevron en TotalEnergies, gespecialiseerd in hoogwaardige koelvloeistoffen en Heat Transfer Fluids voor auto- en industriële toepassingen.

Met innovatieve en efficiënte oplossingen bieden ze geoptimaliseerde thermische warmteoverdracht en corrosiebescherming voor uw koelsysteem. Arteco is marktleider in de automotive koelvloeistofindustrie en haar toegewijde team gaat graag de extra mile voor hun klanten om aan hun behoeften te voldoen. Ze streven voortdurend naar verbetering van alle aspecten van het bedrijf. De base line "Engenious Coolants" staat voor engine (motor) en ingenious (ingenieus), beide kernwoorden in de industrie.

Over BOSAQ

BOSAQ is een CleanTech-bedrijf, een leider in duurzaam water, met hoofdzetel in Gent, België. BOSAQ heeft als doelstelling bedrijven ‘future proof’ te maken op vlak van waterhuishouding en een positieve impact te hebben op het waterlandschap wereldwijd. Dit doen ze door een integrale benadering van waterbeheer aan te bieden die efficiënt (her)gebruik van water in bedrijven mogelijk maakt (in samenwerking met bedrijfsleiders uit alle sectoren) in een circulaire context en door te bouwen aan een wereld waarin iedereen toegang heeft tot hoogwaardig drinkwater (in samenwerking met overheden).

Perscontacten

TotalEnergies in België

Tom Claerbout: + 32 470 20 64 20 - [email protected]

Sofie Gevaert: + 32 491 99 01 37 -  [email protected]  

BOSAQ

Hira Mehmood: +32 470 01 11 54 – [email protected]

Waarschuwing

De begrippen 'TotalEnergies', 'het bedrijf TotalEnergies' en 'het Bedrijf’ die in dit document worden gebruikt, verwijzen naar TotalEnergies SE en de geconsolideerde entiteiten die TotalEnergies SE rechtstreeks of onrechtstreeks controleert. De termen 'wij', 'ons' en 'onze' kunnen eveneens worden gebruikt om te verwijzen naar deze entiteiten of hun medewerkers. De entiteiten waarin TotalEnergies SE een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft, zijn afzonderlijke en onafhankelijke rechtspersonen.

Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Deze kunnen in de toekomst onnauwkeurig blijken te zijn en zijn afhankelijk van risicofactoren. Noch TotalEnergies SE, noch enige van haar dochterondernemingen neemt enige verplichting of verantwoordelijkheid op zich ten aanzien van beleggers of enige andere belanghebbende om enige van de verklaringen, toekomstgerichte informatie, tendensen of doelstellingen in dit document bij te werken of te herzien, in het bijzonder als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen.Informatie over risicofactoren die een wezenlijk nadelig effect zouden kunnen hebben op de financiële resultaten of activiteiten van TotalEnergies is ook beschikbaar in de meest recente versies van het Universele Registratiedocument dat door TotalEnergies SE is ingediend bij de Franse Autoriteit voor Financiële Markten (l’Autorité des Marchés Financiers), gelijkaardig instituut als de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) in België,  en het Formulier 20-F dat is ingediend bij de Securities and Exchange Commission ("SEC") van de Verenigde Staten.