Skip to content

22/10/2014 Persbericht

De Raad van Total brengt hulde aan Christophe de Margerie en bepaalt de nieuwe leiding van de Groep

22 oktober 2014

Parijs: De Raad van commissarissen heeft tijdens haar vergadering op 22 oktober 2014 hulde gebracht aan Voorzitter en CEO Christophe de Margerie. Hij overleed bij een tragisch vliegtuigongeluk in Moskou in de nacht van 20 op 21 oktober 2014.

Mr. Christophe de Margerie kwam in 1974 voor de Groep werken en werd benoemd tot lid van het Uitvoerend Comité in 1999. Later werd hij CEO van Total op 14 februari 2007 en Voorzitter en CEO op 21 mei 2010. Hij heeft op schitterende wijze zijn hele professionele leven gewijd aan de ontwikkeling van de Onderneming. Hij deed de Groep schitteren in de olie- en aardgassector én recenter ook in de zonne-energiesector. Mr. Christophe de Margerie gaf in de loop der jaren blijk van uitzonderlijke menselijke en professionele kwaliteiten binnen onze Groep. Ze waren bepalend voor het succes van de onderneming.

Op voorstel van het Beheers- en Ethisch Comité dat vandaag is bijeengekomen, heeft de Raad van Commissarissen twee unanieme beslissingen genomen:

- Mr. Thierry Desmarest werd benoemd tot Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij is momenteel Bestuurder en Erevoorzitter.

- De heer Patrick Pouyanné werd benoemd tot CEO van Total en Voorzitter van het Uitvoerend Comité. Hij was tot op vandaag Algemeen Directeur Raffinage en Petrochemie, en lid van het Uitvoerend Comité. Na enkele belangrijke managementfuncties in het Upstream segment te hebben bekleed in Frankrijk en daarbuiten, gedurende veertien jaar, heeft Patrick Pouyanné de afdeling Raffinage en Petrochemie met succes omgevormd.

Het mandaat van Voorzitter Thierry Desmarest loopt af eind 2015 overeenkomstig de leeftijdsbeperkingen voorzien in de statuten. De functies van Voorzitter en CEO van Total zullen op dat moment opnieuw gecombineerd worden.

Na de benoeming door de Centrale Ondernemingsraad van een bestuurder die de werknemers vertegenwoordigt, gepland op 4 november 2014, zal de Raad van Commissarissen van de Onderneming samengesteld zijn uit veertien leden, inclusief één vertegenwoordiger van werknemers-aandeelhouders.

 

Over Thierry Desmarest

Mr Desmarest studeerde af aan de Ecole Polytechnique en was ingenieur in het Franse Corps des Mines. Hij was directeur Mijnbouw en Geologie in Nieuw-Caledonië en later technisch raadgever op het kabinet van de Minister van Industrie en de Minister van Economie.  
Hij kwam in 1981 voor Total werken waar hij verschillende directiefuncties uitoefenende en later algemeen directeur werd binnen de afdeling Exploration & Production tot 1995.
Hij was Voorzitter en CEO van Total van mei 1995 tot februari 2007 en daarna Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Total tot 21 mei 2010.
Later werd hij benoemd tot erevoorzitter van Total en bleef hij bestuurder van Total en Voorzitter van de Total Stichting.
Bestuurder van TOTAL N.V. sinds 1995. Laatste hernieuwing: 17 mei 2013 tot in 2016.
Voorzitter van het Bestuurs- en Ethisch comité, lid van het Bezoldigingscomité en lid van het Strategisch comité.
De Erevoorzitter vertegenwoordigt de Groep op hoog niveau overeenkomst de beslissing van de Raad van Commissarissen van 21 mei 2010.

 

Over Patrick Pouyanné

Afgestudeerd aan de Ecole Polytechnique en ingenieur in Franse Corps des Mines.
Van 1989 tot 1996 bekleedde hij diverse functies op het ministerie van Industrie en op ministeriële kabinetten (technisch raadgever Leefmilieu en Industrie bij de Eerste Minister van 1993 tot 1995, kabinetschef van de Minister voor Informatietechnologie en Ruimtevaart van 1995 tot 1996). 
In januari 1997 kwam hij voor Total werken in de afdeling Exploratie & Productie als secretaris-generaal in Angola. In 1999 werd hij vertegenwoordiger van de Groep in Qatar en algemeen directeur van de dochteronderneming exploration-production in Qatar. 
In augustus 2002 werd hij benoemd tot directeur Financiën, Economie, Informatica van de afdeling Exploration & Production. 
In januari 2006 werd hij directeur Strategie, Groei, Onderzoek van de afdeling Exploration & Production. Sinds mei 2006 is hij lid van het directiecomité van de Groep.
In maart 2011 werd Patrick Pouyanné benoemd tot adjunct algemeen directeur Chemie en adjunct algemeen directeur Petrochemie.
In januari 2012 werd hij benoemd tot algemeen directeur van de afdeling Raffinage-Petrochemie en lid van het Uitvoerend Comité van de Groep.