Skip to content

17/03/2021 Persbericht

Total onthult haar eerste aanbod aan bio-CNG in Wallonië, in het tankstation van Jambes

Jambes, 17 maart 2021 – De vicepresident en Waalse minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit Philippe Henry huldigt het eerste tankstation van Wallonië in waar bio-CNG kan worden getankt, een milieuvriendelijk alternatief voor traditionele brandstof. Nog een stap dichter bij de beoogde koolstofneutraliteit van Total in België.

Eind 2019 opende Total in België haar allereerste tankstation met bio-CNG. Nu zet het de operationele uitrol van zijn alternatieve motorbrandstoffen voort met de plechtige opening van een pomp met bio-CNG in Jambes. “We willen de vastgestelde klimaatdoelstellingen realiseren door ons tankstation met bio-CNG open te stellen voor zowel bedrijven als particulieren die hun steentje willen bijdragen aan de energietransitie en daarom kiezen voor een voertuig op CNG”, aldus Stefaan De Ganck, directeur mobiliteit en nieuwe energieën bij Total. “In België rijden al zo’n 23.000 personenwagens en bedrijfsvoertuigen op CNG rond en we willen die groeiende bestuurdersgroep aanmoedigen met nog ecologischere oplossingen, waaronder onze bio-CNG.”

Toegang bieden tot overgangsoplossingen

De Groep Total kondigde vorig jaar in mei aan tegen 2050 volledig koolstofneutraal te willen zijn en dit in lijn met de rest van de samenleving en voor al zijn activiteiten wereldwijd, van de productie tot het gebruik van de verkochte energieproducten door zijn klanten.

“Total diversifieert haar energiemix op een pragmatische en duurzame manier. We zijn ervan overtuigd dat een aanvullend aanbod van complementaire energieën aan de basis zal liggen van tal van samenwerkingsverbanden, waardecreatie en technologische vooruitgang. Aardgas maakt deel uit van de overgangsoplossingen naar een koolstofneutrale wereld. Daarom willen we blijven groeien over de hele waardeketen van gas; van productie tot verkoop”, zegt Bernadette Spinoy, algemeen directeur van Total Belgium.

Minister Philippe Henry licht toe: “Om tegemoet te komen aan de Waalse doelstellingen op het vlak van energie en klimaat is het belangrijk om te diversifiëren en de bevoorrading van de transportsector te vergroenen. In dat kader neemt bio-CNG een prominente plaats in en helpt deze brandstof om de uitstoot van broeikasgassen en de luchtvervuiling te verminderen.”

Over bio-CNG

CNG (compressed natural gas oftewel samengeperst aardgas) is momenteel de meest propere klassieke brandstof op de markt en een ecologisch alternatief voor diesel, benzine en lpg. Bovendien is CNG ook economisch gezien heel interessant.
“Met CNG is het nu al mogelijk de uitstoot van NOx en fijnstof drastisch te verminderen en de uitstoot van CO2 te beperken. Bio-CNG draagt bij tot een snelle decarbonisatie van het vervoer dankzij een energie die steeds lokaler wordt geproduceerd,” vertelt Didier Hendrickx, Public Affairs Manager bij gas.be

Toegankelijkheid van het net

Inzake duurzame mobiliteit positioneert ORES zich als facilitator in de contacten met overheden en sectorleden. “We stellen onze expertise, kennis van het distributienet en innovatiecapaciteit ter beschikking om hen concrete oplossingen aan te reiken voor de aansluiting van tankinstallaties. Als aanvulling op elektrische mobiliteit beschouwen we CNG nog steeds als het meest realistische alternatief voor duurzame mobiliteit. Aardgas is onmiddellijk beschikbaar via onze distributienetten, minder vervuilend dan andere fossiele brandstoffen en even praktisch. Het station dat nu is ingehuldigd, is daar een sprekend voorbeeld van, aangezien het weer een grote stap voorwaarts betekent in de distributie van bio-CNG”, besluit Didier Moës, directeur Infrastructuur bij ORES.

 

Download het persbericht in pdf-formaat