Skip to content

03/01/2024 Nieuws

TotalEnergies voltooit de transactie met Alimentation Couche-Tard

Parijs, 3 januari 2024 – TotalEnergies heeft vandaag de implementatie afgerond van de overeenkomsten die in maart 2023 zijn ondertekend met Alimentation Couche-Tard (“Couche-Tard”). De transactie werd in twee fasen afgerond: op 28 december 2023 met de netwerktransactie in Duitsland en op 3 januari 2024 met de netwerktransacties in Nederland, Luxemburg en België.

Ter herinnering: de transactie had betrekking op de tankstationnetwerken van TotalEnergies in de volgende landen:
• In Duitsland en Nederland verkocht TotalEnergies zijn volledige netwerken aan Couche-Tard.
• In België en Luxemburg hebben TotalEnergies en Couche-Tard hun krachten gebundeld in een joint venture (TotalEnergies 40%, Couche-Tard 60%).

TotalEnergies zal nog minstens vijf jaar tankstations in deze vier landen blijven bevoorraden, vooral dankzij haar raffinaderijen in Antwerpen (België) en Leuna (Duitsland).

Waarschuwing

De begrippen 'TotalEnergies', 'het bedrijf TotalEnergies' en 'het Bedrijf’ die in dit document worden gebruikt, verwijzen naar TotalEnergies SE en de geconsolideerde entiteiten die TotalEnergies SE rechtstreeks of onrechtstreeks controleert. De termen 'wij', 'ons' en 'onze' kunnen eveneens worden gebruikt om te verwijzen naar deze entiteiten of hun medewerkers. De entiteiten waarin TotalEnergies SE een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft, zijn afzonderlijke en onafhankelijke rechtspersonen.
Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Deze kunnen in de toekomst onnauwkeurig blijken te zijn en zijn afhankelijk van risicofactoren. Noch TotalEnergies SE, noch enige van haar dochterondernemingen neemt enige verplichting of verantwoordelijkheid op zich ten aanzien van beleggers of enige andere belanghebbende om enige van de verklaringen, toekomstgerichte informatie, tendensen of doelstellingen in dit document bij te werken of te herzien, in het bijzonder als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen.Informatie over risicofactoren die een wezenlijk nadelig effect zouden kunnen hebben op de financiële resultaten of activiteiten van TotalEnergies is ook beschikbaar in de meest recente versies van het Universele Registratiedocument dat door TotalEnergies SE is ingediend bij de Franse Autoriteit voor Financiële Markten (l’Autorité des Marchés Financiers), gelijkaardig instituut als de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) in België, en het Formulier 20-F dat is ingediend bij de Securities and Exchange Commission ("SEC") van de Verenigde Staten.