Skip to content

22/06/2023 Persbericht

TotalEnergies implementeert het eerste publieke oplaadnetwerk voor elektrische voertuigen in Wallonië

Brussel, 22 juni 2023 – TotalEnergies heeft de aanbesteding gewonnen van de gemeente Eigenbrakel in Wallonië voor de installatie en uitbating van 52 laadpunten verspreid over 21 locaties. Dit is de eerste publieke laadconcessie in Wallonië.

Het tienjarige contract omvat de installatie, de uitbating en het onderhoud van de laadpalen. TotalEnergies zal 48 AC-oplaadpunten (22 kVA) en 4 DC-oplaadpunten (120 kW) plaatsen die uitsluitend hernieuwbare elektriciteit zullen leveren. De plaatsing van de eerste laadpalen staat gepland voor het derde kwartaal van 2023.

«Wij verheugen ons erop om de elektrische mobiliteit toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen in Wallonië. » onderstreept Stefaan De Ganck, Managing Director van TotalEnergies Charging Solutions Belgium. «TotalEnergies bevestigt haar ambitie voor de verdere ontwikkeling van elektrische mobiliteit in België door de uitbouw van een netwerk van laadpunten op de openbare weg, bij bedrijven en bij particulieren. Het is onze prioriteit om onze klanten een ervaring aan te bieden die aan de verwachtingen als gebruiker beantwoordt. »

TotalEnergies en elektrische mobiliteit TotalEnergies bevordert de grootschalige ontwikkeling van elektrische mobiliteit door fors te investeren in de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en door deze toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. TotalEnergies ontwerpt en ontwikkelt totaaloplossingen voor mobiliteit, gaande van de productie van hernieuwbare elektriciteit tot de uitbating van de laadpunten, zodat haar professionele alsook haar particuliere klanten zich in alle gemoedsrust kunnen verplaatsen. Sinds 2020 biedt TotalEnergies een laadaanbod met hoog vermogen aan in haar tankstations en speciale hubs. TotalEnergies ontwikkelt ook een laadnetwerk in grote wereldsteden, met een brede portfolio aan laadpunten die worden geëxploiteerd of in aanbouw zijn: Parijs (2.100), Londen (2.200), Singapore (1.500), Brussel (850), Gent (800), Antwerpen (3.000), Amsterdam en omgeving (22.000), maar ook doorheen West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (4.400). TotalEnergies biedt ook thuislaadoplossingen voor particulieren, inclusief energielevering en geconnecteerde laaddiensten.

TotalEnergies en elektriciteit in België

In België is TotalEnergies een belangrijke speler in de hele elektriciteitswaardeketen. Als elektriciteitsleverancier heeft het Bedrijf een portefeuille van 450.000 individuele klanten en ongeveer 100.000 professionele klanten. Om hen van energie te voorzien, vertrouwt TotalEnergies met name op de STEG-centrale van Marchienne-au-Pont (430 MW), op de hydraulische stuwdam van Plate-Taille (140 MW) en op een windmolenpark in de Belgische sector van de Noordzee (300 MW). TotalEnergies ontwikkelt ook zonne- en windenergieprojecten op land, met een portfolio van 300 MW, evenals een park van energieopslagbatterijen met een capaciteit van 75 MWh. Op het gebied van elektrische mobiliteit heeft TotalEnergies 5.000 laadpunten in gebruik voornamelijk in de grote steden van België zoals Antwerpen, Brussel, Gent maar ook doorheen Vlaanderen en sinds kort ook in Wallonië.

Over TotalEnergies in België

TotalEnergies is een multi-energiebedrijf actief in de productie en levering van energie: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, duurzame energie en elektriciteit. In België heeft TotalEnergies 5.000 medewerkers die zich inzetten voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en toegankelijker is voor zoveel mogelijk mensen.

Contact TotalEnergies in België

Tom Claerbout: + 32 470 20 64 20 | [email protected]

Waarschuwing

De begrippen 'TotalEnergies', 'het bedrijf TotalEnergies' en 'het Bedrijf’ die in dit document worden gebruikt, verwijzen naar TotalEnergies SE en de geconsolideerde entiteiten die TotalEnergies SE rechtstreeks of onrechtstreeks controleert. De termen 'wij', 'ons' en 'onze' kunnen eveneens worden gebruikt om te verwijzen naar deze entiteiten of hun medewerkers. De entiteiten waarin TotalEnergies SE een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft, zijn afzonderlijke en onafhankelijke rechtspersonen. Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Deze kunnen in de toekomst onnauwkeurig blijken te zijn en zijn afhankelijk van risicofactoren. Noch TotalEnergies SE, noch enige van haar dochterondernemingen neemt enige verplichting of verantwoordelijkheid op zich ten aanzien van beleggers of enige andere belanghebbende om enige van de verklaringen, toekomstgerichte informatie, tendensen of doelstellingen in dit document bij te werken of te herzien, in het bijzonder als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen.Informatie over risicofactoren die een wezenlijk nadelig effect zouden kunnen hebben op de financiële resultaten of activiteiten van TotalEnergies is ook beschikbaar in de meest recente versies van het Universele Registratiedocument dat door TotalEnergies SE is ingediend bij de Franse Autoriteit voor Financiële Markten (l’Autorité des Marchés Financiers), gelijkaardig instituut als de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) in België, en he