Skip to content

31/08/2022 Persbericht

TotalEnergies geselecteerd voor installatie van 4.400 oplaadpunten voor elektrische voertuigen in Vlaanderen

Brussel, 31 augustus 2022 – De Vlaamse overheid heeft, op voordracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaamse Gewest, de installatie en de commerciële uitbating van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen aan TotalEnergies toegekend voor de regio's West-Vlaanderen (Westhoek, Kortrijk en Brugge) en Vlaams-Brabant (Vlaamse Rand en Leuven). TotalEnergies zal in de komende twee jaar tot 4 400 openbare oplaadpunten installeren. Deze nieuwe laadpalen van 22 kVA zullen gedurende een periode van 12 jaar worden geëxploiteerd onder het merk TotalEnergies en zullen worden gevoed door 100% hernieuwbare elektriciteit uit windenergie, geproduceerd in de Noordzee aan de Belgische kust.
Om TotalEnergies en de verschillende partners (Fluvius, wegbeheerders,…) in staat te stellen de aanvragen van gebruikers en lokale overheden voor de installatie van laadpalen efficiënt te behandelen, heeft het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een gezamenlijk internetplatform ontwikkeld dat het mogelijk zal maken om vanaf september 2022 laadpalen te plaatsen.
Deze concessie maakt deel uit van de vele initiatieven van Vlaanderen om de elektrificatie van het wagenpark aan te moedigen, met een doelstelling van 35.000 geïnstalleerde oplaadpunten tegen 2025.

« We zijn erg blij met het vertrouwen dat Vlaanderen de komende jaren in ons stelt en we zullen onze expertise inzetten om de mobiliteit van de burgers aan te moedigen en te ondersteunen. Dit succes illustreert de ambitie van TotalEnergies om de transformatie naar een multi-energiebedrijf verder te versnellen, benadrukt Stefaan De Ganck, Directeur van TotalEnergies Charging Solutions Belgium. In België, zoals in alle markten waar wij ons ontwikkelen op het vlak van elektrische mobiliteit, streven wij ernaar een klantervaring en elektrische oplaaddiensten te bieden die aan hun verwachtingen voldoen. »

Volgend op de contracten voor de installatie en exploitatie van laadpalen voor elektrische voertuigen in de steden Brussel, Antwerpen en Gent, versterkt TotalEnergies zijn rol als belangrijke speler op het vlak van elektrische mobiliteit in België. TotalEnergies ontwikkelt ook een aanbod van oplaadpunten met zeer hoog vermogen (VHP) (tot 350 kW) in zijn tankstations langs de grote wegen en autosnelwegen, en biedt aan om laadpalen te installeren bij zijn professionele en particuliere klanten aan wie het elektriciteit levert.
Sinds 2020 ontwikkeld TotalEnergies zich wereldwijd continu in grote agglomeraties, met een grote portefeuille van oplaadpunten die momenteel in gebruik of in aanbouw zijn: Antwerpen (3.000), Brussel (500), Gent (800), Vlaanderen (4400), Amsterdam en omstreken (22.000), Londen (1.700), Parijs (2.300), Singapore (1.500) en Wuhan (11.000).

Over TotalEnergies in België

TotalEnergies is een multi-energiebedrijf actief in de productie en levering van energie: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. In België telt TotalEnergies 5.000 medewerkers die zich inzetten voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.

Over TotalEnergies in de wereld

TotalEnergies is een wereldwijd multi-energiebedrijf dat energie produceert en levert: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. Meer dan 100.000 medewerkers zetten zich in voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. TotalEnergies is aanwezig in meer dan 130 landen en plaatst duurzame ontwikkeling in al zijn dimensies centraal in zijn projecten en activiteiten om bij te dragen tot het welzijn van de bevolking

Contacten TotalEnergies

Media Relaties : +33 (0)1 47 44 46 99 l [email protected] l @TotalEnergiesPR
Investeerders Relaties : +33 (0)1 47 44 46 46 l [email protected]
Tom Claerbout : + 32 470 20 64 20 | [email protected]

Waarschuwing

De begrippen 'TotalEnergies', 'het bedrijf TotalEnergies' en 'het Bedrijf’ die in dit document worden gebruikt, verwijzen naar TotalEnergies SE en de geconsolideerde entiteiten die TotalEnergies SE rechtstreeks of onrechtstreeks controleert. De termen 'wij', 'ons' en 'onze' kunnen eveneens worden gebruikt om te verwijzen naar deze entiteiten of hun medewerkers.
De entiteiten waarin TotalEnergies SE een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft, zijn afzonderlijke en onafhankelijke rechtspersonen.
Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Deze kunnen in de toekomst onnauwkeurig blijken te zijn en zijn afhankelijk van risicofactoren. Noch TotalEnergies SE, noch enige van haar dochterondernemingen neemt enige verplichting of verantwoordelijkheid op zich ten aanzien van beleggers of enige andere belanghebbende om enige van de verklaringen, toekomstgerichte informatie, tendensen of doelstellingen in dit document bij te werken of te herzien, in het bijzonder als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen.
Informatie over risicofactoren die een wezenlijk nadelig effect zouden kunnen hebben op de financiële resultaten of activiteiten van TotalEnergies is ook beschikbaar in de meest recente versies van het Universele Registratiedocument dat door TotalEnergies SE is ingediend bij de Franse Autoriteit voor Financiële Markten (l’Autorité des Marchés Financiers), gelijkaardig instituut als de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) in België, en het Formulier 20-F dat is ingediend bij de Securities and Exchange Commission ("SEC") van de Verenigde Staten.