Skip to content

28/09/2023 Nieuws

TotalEnergies Ertvelde : 100 Jaar 'Fabriek van de Toekomst'

De site in Ertvelde heeft een lange geschiedenis van transformatie en modernisering doorgemaakt. In 1986 besloot Fina, later onderdeel van TotalEnergies, een ultramoderne fabriek te bouwen die vijf jaar later haar deuren opende. Dit bouwwerk markeerde het begin van een reis naar automatisatie en digitalisatie, en staat nog steeds bekend als één van de meest geavanceerde smeermiddelenfabrieken ter wereld.
Plant manager Filip Van de Vyver benadrukt: "Onze fabriek was voorzien om ongeveer 130.000 ton smeermiddelen te produceren, maar door continue verbetering en dankzij onze geëngageerde medewerkers zijn we er vorig jaar in geslaagd 192.000 ton af te leveren."

Factory of the Future
De focus van TotalEnergies Ertvelde op automatisatie, digitalisatie én duurzaamheid heeft eind 2019 geleid tot de erkenning als 'Factory of the Future', een label toegekend door sectororganisaties Agoria en essenscia. Deze erkenning werd eind vorig jaar herbevestigd voor de komende drie jaar, wat het succes van de strategie onderlijnd.

Technische en menselijke duurzaamheid
Door haar duurzaamheidsinspanningen speelt TotalEnergies Ertvelde een belangrijke rol in de energietransitie. De smeermiddelen die hier worden geproduceerd dragen bij aan de efficiëntie van elektrische voertuigen, onder meer van de automatische versnellingsbakken. Belangrijk is dat er bij de aanwending van onze smeermiddelen geen CO2 vrijkomt, en dat bovendien meer dan 80% van de gebruikte oliën wordt geregenereerd, gerecycleerd of opnieuw geraffineerd.
Filip Van de Vyver voegt eraan toe: "We investeren momenteel in extra citernes om RRBO's (Rerefined Based Oils) in grotere hoeveelheden te kunnen verwerken in onze eindproducten.”

De duurzaamheidsambities van TotalEnergies Ertvelde zijn ook zichtbaar in de productieprocessen. Het doel is om tegen 2030 CO2-neutraal te zijn, waarbij een toekomstige windturbine en zonnepanelen op onze daken een belangrijke rol zullen spelen.

Centraal in ons verhaal staan onze medewerkers. Voor hun ontwikkeling heeft TotalEnergies een Talent Development Program, waarmee we samen met onze medewerkers hun verdere loopbaan uitwerken.

***

Over TotalEnergies in België
TotalEnergies is een multi-energiebedrijf actief in de productie en levering van energie: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. In België telt TotalEnergies 5.000 medewerkers die zich inzetten voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.

Over TotalEnergies in de wereld
TotalEnergies is een wereldwijd multi-energie company dat energie produceert en levert: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. De 105.000 medewerkers zetten zich in voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. TotalEnergies is aanwezig in meer dan 130 landen en plaatst duurzame ontwikkeling in al zijn dimensies centraal in zijn projecten en activiteiten om bij te dragen tot het welzijn van de bevolking

Perscontact TotalEnergies in België
Tom Claerbout: + 32 470 20 64 20 - [email protected]

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Waarschuwing

De begrippen 'TotalEnergies', 'het bedrijf TotalEnergies' en 'het Bedrijf’ die in dit document worden gebruikt, verwijzen naar TotalEnergies SE en de geconsolideerde entiteiten die TotalEnergies SE rechtstreeks of onrechtstreeks controleert. De termen 'wij', 'ons' en 'onze' kunnen eveneens worden gebruikt om te verwijzen naar deze entiteiten of hun medewerkers. De entiteiten waarin TotalEnergies SE een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft, zijn afzonderlijke en onafhankelijke rechtspersonen.
Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Deze kunnen in de toekomst onnauwkeurig blijken te zijn en zijn afhankelijk van risicofactoren. Noch TotalEnergies SE, noch enige van haar dochterondernemingen neemt enige verplichting of verantwoordelijkheid op zich ten aanzien van beleggers of enige andere belanghebbende om enige van de verklaringen, toekomstgerichte informatie, tendensen of doelstellingen in dit document bij te werken of te herzien, in het bijzonder als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen.Informatie over risicofactoren die een wezenlijk nadelig effect zouden kunnen hebben op de financiële resultaten of activiteiten van TotalEnergies is ook beschikbaar in de meest recente versies van het Universele Registratiedocument dat door TotalEnergies SE is ingediend bij de Franse Autoriteit voor Financiële Markten (l’Autorité des Marchés Financiers), gelijkaardig instituut als de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) in België, en het Formulier 20-F dat is ingediend bij de Securities and Exchange Commission ("SEC") van de Verenigde Staten.