Skip to content

02/02/2023 Nieuws

TotalEnergies en Air Liquide bundelen krachten om een netwerk van meer dan 100 waterstofstations voor vrachtvervoer in Europa te ontwikkelen

Parijs, 2 februari 2023 - TotalEnergies en Air Liquide kondigen de oprichting aan van een 50/50 joint venture voor de ontwikkeling van een netwerk van waterstofstations voor vrachtwagens op belangrijke Europese verkeersaders. Dit initiatief zal de toegang tot waterstof makkelijker maken en aldus het gebruik ervan voor goederenvervoer ontwikkelen en de waterstof sector verder versterken.

De partners willen in de komende jaren meer dan 100 waterstofstations installeren op de grote Europese verkeersassen in Frankrijk, de Benelux en Duitsland. Deze stations, onder de merknaam TotalEnergies, zullen zich op belangrijke strategische routes bevinden.

Deze overeenkomst zal leiden tot de oprichting van een belangrijke speler op het gebied van waterstoftankoplossingen en bijdragen tot het koolstofarm maken van het wegtransport in Europa. De twee bedrijven zullen hun knowhow en expertise combineren op het vlak van infrastructuur, waterstofdistributie en -mobiliteit:

  • TotalEnergies zal bijdragen met zijn expertise in de exploitatie en het beheer van tankstations en de distributie van energie aan BtoB-klanten.
  • Air Liquide zal bijdragen met haar technologische expertise en beheersing van de volledige waterstofketen;

De joint venture, die gezamenlijk zal worden beheerd door TotalEnergies en Air Liquide, zal instaan voor de investering, de bouw en de exploitatie van deze stations, en zal ook waterstof op de markt aankopen en verdelen aan haar klanten in de transportsector.

"Na de recente ondertekening van een partnerschap voor de productie van hernieuwbare en koolstofarme waterstof op ons “Grandpuits Zero Crude Platform”, kijken we ernaar uit om opnieuw onze krachten te bundelen met Air Liquide en onze gezamenlijke inspanningen voor het decarboniseren van de mobiliteit voort te zetten. Als pioniers in waterstofmobiliteit zijn we overtuigd van de noodzaak om nu een heavy-duty netwerk uit te bouwen waarvan onze klanten zullen profiteren", zegt Thierry Pflimlin, President Marketing & Services van TotalEnergies. "Dit nieuwe partnerschap met Air Liquide zal ons in staat stellen onze ontwikkeling in de hele waterstofketen voort te zetten."

Matthieu Giard, vicevoorzitter en lid van het Uitvoerend Comité van de Air Liquide Groep, en verantwoordelijk voor de waterstofactiviteiten, benadrukt: "Waterstof biedt duidelijke voordelen voor zware mobiliteit. Om het grootschalig gebruik ervan te bevorderen, is het absoluut noodzakelijk de ontwikkeling van tankinfrastructuur te versnellen en voertuigfabrikanten en transportfirma's een voldoende dicht netwerk van stations aan te bieden. Dat is precies de ambitie van deze joint venture, die zal beschikken over de complementaire expertise van Air Liquide en TotalEnergies. Als marktleider sinds meer dan 60 jaar, en met unieke knowhow en technologieën, is Air Liquide een belangrijke speler om de ontwikkeling van waterstof - een sleutelelement voor het realiseren van een koolstofarme samenleving - te versnellen."

De twee partners plannen de oprichting van hun joint venture in 2023, onder voorbehoud van het tijdig afronden van de nodige contractuele documenten en de ontvangst van de nodige wettelijke toelatingen.

TotalEnergies Contacten

• Media Relations: +33 1 47 44 46 99 l [email protected] l @TotalEnergiesPR
• Investor Relations: +33 (0)1 47 44 46 46 l [email protected]
• Perscontact TotalEnergies in België Tom Claerbout: + 32 (0) 470 20 64 20

Air Liquide Contacten

• Corporate Communications: [email protected]
• Investor Relations: [email protected]

Over TotalEnergies

TotalEnergies is een wereldwijd multi-energie company dat energie produceert en levert: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. De 105.000 medewerkers zetten zich in voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. TotalEnergies is aanwezig in meer dan 130 landen en plaatst duurzame ontwikkeling in al zijn dimensies centraal in zijn projecten en activiteiten om bij te dragen tot het welzijn van de bevolking.

About Air Liquide

A world leader in gases, technologies and services for Industry and Health, Air Liquide is present in 75 countries with approximately 66,400 employees and serves more than 3.8 million customers and patients. Oxygen, nitrogen and hydrogen are essential small molecules for life, matter and energy. They embody Air Liquide’s scientific territory and have been at the core of the company’s activities since its creation in 1902.
Taking action today while preparing the future is at the heart of Air Liquide’s strategy. With ADVANCE, its strategic plan for 2025, Air Liquide is targeting a global performance, combining financial and extra-financial dimensions. Positioned on new markets, the Group benefits from major assets such as its business model combining resilience and strength, its ability to innovate and its technological expertise. The Group develops solutions contributing to climate and the energy transition—particularly with hydrogen—and takes action to progress in areas of healthcare, digital and high technologies.
Air Liquide’s revenue amounted to more than 23 billion euros in 2021. Air Liquide is listed on the Euronext Paris stock exchange (compartment A) and belongs to the CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50 and FTSE4Good indexes.

Waarschuwing

De begrippen 'TotalEnergies', 'het bedrijf TotalEnergies' en 'het Bedrijf’ die in dit document worden gebruikt, verwijzen naar TotalEnergies SE en de geconsolideerde entiteiten die TotalEnergies SE rechtstreeks of onrechtstreeks controleert. De termen 'wij', 'ons' en 'onze' kunnen eveneens worden gebruikt om te verwijzen naar deze entiteiten of hun medewerkers. De entiteiten waarin TotalEnergies SE een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft, zijn afzonderlijke en onafhankelijke rechtspersonen.
Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Deze kunnen in de toekomst onnauwkeurig blijken te zijn en zijn afhankelijk van risicofactoren. Noch TotalEnergies SE, noch enige van haar dochterondernemingen neemt enige verplichting of verantwoordelijkheid op zich ten aanzien van beleggers of enige andere belanghebbende om enige van de verklaringen, toekomstgerichte informatie, tendensen of doelstellingen in dit document bij te werken of te herzien, in het bijzonder als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen.Informatie over risicofactoren die een wezenlijk nadelig effect zouden kunnen hebben op de financiële resultaten of activiteiten van TotalEnergies is ook beschikbaar in de meest recente versies van het Universele Registratiedocument dat door TotalEnergies SE is ingediend bij de Franse Autoriteit voor Financiële Markten (l’Autorité des Marchés Financiers), gelijkaardig instituut als de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) in België, en het Formulier 20-F dat is ingediend bij de Securities and Exchange Commission ("SEC") van de Verenigde Staten.