Skip to content

15/05/2023 Persbericht

Integrated Power & Renewables: TotalEnergies lanceert in België haar grootste Europees project voor batterijopslag

Parijs, 15 mei 2023 – TotalEnergies heeft zojuist op de site van de Antwerpse raffinaderij (België) een batterijparkproject gelanceerd voor energieopslag met een vermogen van 25 MW en een capaciteit van 75 MWh, wat overeenkomt met het dagelijkse verbruik van bijna 10.000 huishoudens.

Een eerste referentieproject in België

Na de ingebruikname van vier batterijparken in Frankrijk voor een totaal van 130 MWh, is dit project de grootste Europese batterij-installatie voor TotalEnergies. De batterijen, onder de vorm van 40 containers Intensium Max High Energy lithium-ion, worden geleverd door Saft. Aan de hand van dit dochterbedrijf bevestigt TotalEnergies haar positie als Europese leider in stationaire opslag op industriële schaal.
Deze installatie, die eind 2024 operationeel zal zijn, zal 24 uur per dag en 7 dagen per week bijdragen aan de behoeften van het Europese en Belgische hoogspanningstransmissienet door:

  • het zorgen voor dagelijkse afvlakking van elektriciteit op het landelijke net, met name tijdens winterperiodes met hoog verbruik;
  • het garanderen van de netwerkveiligheid door actief deel te nemen aan de uitbalancering van de nationale reserves van het netwerk;
  • meer duurzame elektriciteit in het netwerk te integreren.

Een essentiële oplossing voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

TotalEnergies verheugt zich om dit opslagproject te ontwikkelen waarbij het mogelijk zal zijn om de energievariaties die veroorzaakt worden door hernieuwbare energieën te compenseren, dit zal bijgevolg de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen mogelijk maken. Batterijen zijn een efficiënt antwoord op de groeiende behoefte aan energie-evenwicht op het hoogspanningsnetwerk. Ze zijn snel inzetbaar, hebben een beperkte voetafdruk en een hoge reactiviteit. Batterijen helpen dus om de nieuwe uitdagingen van elektrische netwerken het hoofd te bieden.
Dit project, gelegen op de reeds beschikbare grond van de raffinaderij in Antwerpen zal kunnen genieten van de bestaande aansluiting van de site op het netwerk. Het vormt een nieuwe stap in de ontwikkeling van TotalEnergies' batterij-energieopslagcapaciteit en versterkt haar aanwezigheid doorheen de hele elektrische waardeketen in België (productie, opslag, levering).
“Dit eerste opslagproject in België, ons grootste in Europa, zal bijdragen tot het waarborgen van de stabiliteit van het Belgische en Europese energienetwerk en zal zo een grotere ontwikkeling van hernieuwbare energieën mogelijk maken. Dit project is volledig in lijn met de multi-energiestrategie van TotalEnergies. Gesteund door de knowhow van Saft op het gebied van batterijopslag, is TotalEnergies van plan om zijn opslagoplossingen in te zetten, met name in landen waar het bedrijf actief hernieuwbare energie ontwikkelt. Met haar oplossingen voor energieopslag ondersteunt TotalEnergies de groei van het aandeel van de productie van hernieuwbare energie in de Europese energiemix”, zegt Olivier Jouny, Senior Vice President Integrated Power bij TotalEnergies.

TotalEnergies en elektriciteit in België

In België is TotalEnergies een belangrijke speler in de hele elektriciteitswaardeketen. Als elektriciteitsleverancier heeft het bedrijf een portefeuille van 450.000 individuele klanten en ongeveer 100.000 professionele klanten. Om hen van energie te voorzien, vertrouwt TotalEnergies onder meer op de STEG-centrale van Marchienne-au-Pont (430 MW), op de hydraulische stuwdam van Plate-Taille (140 MW) en op een windmolenpark aan de Belgische kust (300 MW). TotalEnergies ontwikkelt ook zonne- en windprojecten op land, met een portfolio van 300 MW. Op het gebied van elektrische mobiliteit heeft TotalEnergies 5.100 laadpunten in gebruik (35% langs publieke wegen, 20% bij particulieren en 45% bij bedrijven) en 7.000 laadpunten in ontwikkeling. TotalEnergies exploiteert laadpunten in grote steden in België zoals Antwerpen, Brussel, Gent en in Vlaanderen.

Over TotalEnergies in België

TotalEnergies is een multi-energiebedrijf actief in de productie en levering van energie: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. In België telt TotalEnergies 5.000 medewerkers die zich inzetten voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.

Over TotalEnergies in de wereld

TotalEnergies is een wereldwijd multi-energie company dat energie produceert en levert: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. De 105.000 medewerkers zetten zich in voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. TotalEnergies is aanwezig in meer dan 130 landen en plaatst duurzame ontwikkeling in al zijn dimensies centraal in zijn projecten en activiteiten om bij te dragen tot het welzijn van de bevolking

Perscontact TotalEnergies in België

Tom Claerbout: + 32 470 20 64 20 - [email protected]

Waarschuwing

De begrippen 'TotalEnergies', 'het bedrijf TotalEnergies' en 'het Bedrijf’ die in dit document worden gebruikt, verwijzen naar TotalEnergies SE en de geconsolideerde entiteiten die TotalEnergies SE rechtstreeks of onrechtstreeks controleert. De termen 'wij', 'ons' en 'onze' kunnen eveneens worden gebruikt om te verwijzen naar deze entiteiten of hun medewerkers. De entiteiten waarin TotalEnergies SE een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft, zijn afzonderlijke en onafhankelijke rechtspersonen.
Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Deze kunnen in de toekomst onnauwkeurig blijken te zijn en zijn afhankelijk van risicofactoren. Noch TotalEnergies SE, noch enige van haar dochterondernemingen neemt enige verplichting of verantwoordelijkheid op zich ten aanzien van beleggers of enige andere belanghebbende om enige van de verklaringen, toekomstgerichte informatie, tendensen of doelstellingen in dit document bij te werken of te herzien, in het bijzonder als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen.Informatie over risicofactoren die een wezenlijk nadelig effect zouden kunnen hebben op de financiële resultaten of activiteiten van TotalEnergies is ook beschikbaar in de meest recente versies van het Universele Registratiedocument dat door TotalEnergies SE is ingediend bij de Franse Autoriteit voor Financiële Markten (l’Autorité des Marchés Financiers), gelijkaardig instituut als de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) in België, en het Formulier 20-F dat is ingediend bij de Securities and Exchange Commission ("SEC") van de Verenigde Staten.