Skip to content

25/04/2024 Nieuws

Inhuldiging van het 1.000 ste laadpunt van TotalEnergies in Vlaanderen

Aarschot, 25 april 2024 – TotalEnergies viert een mijlpaal met de inhuldiging van het 1.000ste laadpunt voor elektrische voertuigen in het kader van de door de Vlaamse Overheid georganiseerde uitrol van publieke laadinfrastructuur in Vlaanderen, waarbij TotalEnergies voor Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen verantwoordelijk is. De inhuldiging werd gevierd in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken en, titelvoerend burgemeester van Aarschot en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur.

Groei van het Laadnetwerk

Hoewel de laadpaal in Aarschot niet exact het 1.000ste laadpunt is, is het toch een belangrijke mijlpaal voor TotalEnergies. Het bedrijf heeft ondertussen maar liefst 1.118 laadpunten in dienst binnen de MOW-concessie verspreid over Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. «De laatste maanden zijn we in een stroomversnelling geraakt wat betreft installaties. 2023 eindigden we met 582 laadpunten in dienst, maar alleen al in het eerste kwartaal van 2024 hebben we dat aantal verdubbeld. TotalEnergies zal dit tempo aanhouden of zelfs verhogen», zegt Stefaan De Ganck, Managing Director van TotalEnergies Charging Solutions Belgium.

«Het voorzien van voldoende laadinfrastructuur is essentieel voor het opbouwen van vertrouwen bij EV-bestuurders omdat het hen de gemoedsrust geeft altijd en overal te kunnen laden. Tegelijk willen we hiermee het vertrouwen in EV-voertuigen vergroten waardoor de drempel om over te stappen op elektrisch rijden wordt verlaagd», aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. «Het is daarom ook mijn ambitie om te zorgen voor de versnelde uitbouw van zowel publieke, semi-publieke als private laadpunten in Vlaanderen. Tegen 2025 moet de teller in Vlaanderen op 35.000 laadequivalenten staan en hebben we elke 25 km (ultra)snellaadinfrastructuur langs de snelwegen en grote verkeersassen. Momenteel telt Vlaanderen meer dan 34.000 laadpunten dus we zijn mooi op weg om deze doestelling te halen.»

"Meer en meer mensen rijden elektrisch, en dus is het belangrijk om voldoende laadplek te voorzien, zeker in dorpscentra. Ik ben dan ook heel blij met dit 1000ste laadpunt van TotalEnergies. Alweer een stap dichter in onze lokale klimaatdoelstellingen maar vooral een belangrijke uitbreiding voor onze Aarschottenaars." vertelt titelvoerend burgemeester van Aarschot en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur."De overheid moet daar natuurlijk niet alleen voor zorgen. Private bedrijven staan te trappelen om mee te werken aan die duurzame transitie. Moedig dat enthousiasme aan en je gaat in geen tijd de 2000ste laadpaal zien verschijnen."

Rijdt u met een 100% elektrische auto en heeft u geen laadmogelijkheid thuis?

Dien uw aanvraag dan zeker in voor een publiek laadpunt in uw buurt via vlaanderen.be/laadpaal

Drie uitrolstrategieën

Naast aanvragen door de burgers ("Paal-volgt-Wagen") voorziet de concessie ook dat palen automatisch ontdubbeld worden zodra die intensief gebruikt worden ("Paal-volgt-Paal") en de uitbouw van een basis netwerk op strategische punten in de steden en gemeenten op hun voorstel.

Meer informatie over de uitrol van laadpalen in Vlaanderen vind je via https://www.vlaanderen.be/een-elektrische-wagen-laden/publieke-laadpunten-voor-elektrische-voertuigen

Campagne met lokale besturen

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid heeft in samenwerking met lokale besturen een campagne opgezet om burger en ondernemingen te informeren over de mogelijkheid om een laadpaal aan te vragen. Lokale besturen en ondernemingen die graag mee hun schouders zetten onder de campagne kunnen het campagnemateriaal downloaden via https://www.vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-openbare-werken/campagne-over-het-aanvragen-van-een-publiek-laadpunt

TotalEnergies en elektriciteit in België

In België is TotalEnergies een belangrijke speler over de volledige elektriciteitswaardeketen. Als elektriciteitsleverancier heeft het bedrijf een portefeuille van 900.000 klanten. Als elektriciteitsproducent vertrouwt TotalEnergies met name op de STEG-centrale van Marchienne-au-Pont (430 MW), op de hydraulische dam van Plate-Taille (140 MW) en op een windpark in de Belgische wateren van de Noordzee. (300MW). TotalEnergies ontwikkelt ook zonne- en windenergieprojecten op land, met een portfolio van 300 MW. Op het gebied van elektrische mobiliteit heeft TotalEnergies al meer dan 10.000 laadpunten in gebruik (35% op de weg, 20% aan particuliere woningen en 45% in kantoren) verspreid over het hele land. TotalEnergies exploiteert met name laadpunten in grote steden in België, zoals Antwerpen, Brussel en Gent.

Over TotalEnergies in België

TotalEnergies is een multi-energie company actief in de productie en levering van energie: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. In België telt TotalEnergies 4.000 medewerkers die zich inzetten voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.

Perscontact TotalEnergies in België

Tom Claerbout : +32 (0) 470 20 64 20 l [email protected]

Florence Feys : +32 (0) 498 75 52 76 l [email protected]

 

 @TotalEnergies       TotalEnergies          TotalEnergies              TotalEnergies

 

Waarschuwing

De begrippen 'TotalEnergies', 'het bedrijf TotalEnergies' en 'het Bedrijf’ die in dit document worden gebruikt, verwijzen naar TotalEnergies SE en de geconsolideerde entiteiten die TotalEnergies SE rechtstreeks of onrechtstreeks controleert. De termen 'wij', 'ons' en 'onze' kunnen eveneens worden gebruikt om te verwijzen naar deze entiteiten of hun medewerkers. De entiteiten waarin TotalEnergies SE een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft, zijn afzonderlijke en onafhankelijke rechtspersonen.

Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Deze kunnen in de toekomst onnauwkeurig blijken te zijn en zijn afhankelijk van risicofactoren. Noch TotalEnergies SE, noch enige van haar dochterondernemingen neemt enige verplichting of verantwoordelijkheid op zich ten aanzien van beleggers of enige andere belanghebbende om enige van de verklaringen, toekomstgerichte informatie, tendensen of doelstellingen in dit document bij te werken of te herzien, in het bijzonder als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen.Informatie over risicofactoren die een wezenlijk nadelig effect zouden kunnen hebben op de financiële resultaten of activiteiten van TotalEnergies is ook beschikbaar in de meest recente versies van het Universele Registratiedocument dat door TotalEnergies SE is ingediend bij de Franse Autoriteit voor Financiële Markten (l’Autorité des Marchés Financiers), gelijkaardig instituut als de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) in België,  en het Formulier 20-F dat is ingediend bij de Securities and Exchange Commission ("SEC") van de Verenigde Staten.