Skip to content

19/03/2024 Nieuws

Inhuldiging 600ste elektrische laadpunt in de stad Antwerpen

 Antwerpen, 19 maart 2024 - TotalEnergies en de stad Antwerpen hebben vandaag het 600ste publieke laadpunt voor elektrische auto’s in het kader van hun samenwerking ingehuldigd. Daarmee komen de stad Antwerpen en TotalEnergies tegemoet aan de groeiende behoeften van de bewoners en de bezoekers. Alle 600 laadpunten worden door TotalEnergies van groene stroom voorzien.

In 2021 heeft de stad Antwerpen TotalEnergies de opdracht gegeven om haar openbare netwerk van laadpunten (standaard van 22 kW en hoog vermogen van 120 kW) voor elektrische voertuigen uit te breiden en te ontwikkelen. De concessie voor de exploitatie en onderhoud van de laadpalen loopt tot 2034 voor de standaard laadpunten (22kW) en tot 2038 voor de laadpunten met hoog vermogen. De concessie omvat de levering, installatie en technische en commerciële uitbating van het netwerk van openbare laadpunten. De volledige elektriciteitsbehoefte van het netwerk wordt door TotalEnergies van groene elektriciteit voorzien, zodat de Antwerpse gebruikers hun voertuigen 100% hernieuwbaar elektrisch kunnen laden.

"We zijn blij dat we de kaap van 600 geïnstalleerde laadpunten in Antwerpen hebben overschreden. We zijn klaar om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van Antwerpenaren en de bezoekers aan de stad, die kiezen voor elektrische mobiliteit", zegt Stefaan De Ganck, Managing Director van TotalEnergies Charging Solutions Belgium. "TotalEnergies zet zich resoluut in voor de ontwikkeling van elektrische mobiliteit in België door de ontwikkeling van een netwerk van laadinfrastructuur op de openbare weg, in bedrijven en bij particulieren in het hele land. We verbinden ons ertoe een klantenervaring en bijhorende oplaaddiensten aan te bieden die voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers".

De plaatsing van laadpunten gebeurt volgens een duidelijke stapsgewijze strategie om elk laadstation op de juiste plek te installeren. Het netwerk van laadpunten zal mee evolueren met de vraag.

“Elektrisch rijden groeit, ook in Antwerpen. Daarom breiden we ons netwerk laadpalen stap voor stap uit, volgens het principe ‘paal volgt wagen’. TotalEnergies is daarbij een gewaardeerde partner. Samen werken we aan een stad waarin het verkeer steeds duurzamer verloopt”, zegt Koen Kennis, schepen voor mobiliteit bij de Stad van Antwerpen.

De laadpunten van TotalEnergies in Antwerpen zijn momenteel verdeeld over openbare terreinen (146), (lokale) parkings (207) en in park-and-ride faciliteiten (65). Er zijn ook 11 snelladers op openbare terreinen. Hiermee kan een batterij in een half uur volledig opgeladen zijn. Een overzicht van alle laadpunten vindt u op: https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/auto-taxi/opladen-van-elektrische-autos.

TotalEnergies en elektrische mobiliteit TotalEnergies bevordert de grootschalige ontwikkeling van elektrische mobiliteit door fors te investeren in de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en door deze toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. TotalEnergies ontwerpt en ontwikkelt totaaloplossingen voor mobiliteit, gaande van de productie van hernieuwbare elektriciteit tot de uitbating van de laadpunten, zodat haar professionele alsook haar particuliere klanten zich in alle gemoedsrust kunnen verplaatsen. Sinds 2020 biedt TotalEnergies een laadaanbod met hoog vermogen aan in tankstations en speciale hubs. TotalEnergies ontwikkelt ook een laadnetwerk in grote wereldsteden, met een breed portfolio aan laadpunten die worden geëxploiteerd of in aanbouw zijn: Parijs (2.100), Londen (2.200), Singapore (1.500), Brussel (850), Gent (800), Antwerpen (3.000), Amsterdam en omgeving (22.000), maar ook doorheen West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (4.400). TotalEnergies biedt ook thuislaadoplossingen voor particulieren, inclusief energielevering en geconnecteerde laaddiensten.

***
Over TotalEnergies in België/ TotalEnergies is een multi-energiebedrijf actief in de productie en levering van energie: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. In België telt TotalEnergies 4.000 medewerkers die zich inzetten voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.

Contact TotalEnergies in België: Florence Feys, verantwoordelijke Communicatie: + 32 498 75 52 76 | [email protected]

Contact Stad Antwerpen: Dirk Vermeiren, woordvoerder schepen voor mobiliteit Koen Kennis: +32 477 234 764 | [email protected]

Waarschuwing De begrippen ‘TotalEnergies’, ‘het bedrijf TotalEnergies’ en ‘het Bedrijf’ die in dit document worden gebruikt, verwijzen naar TotalEnergies SE en de geconsolideerde entiteiten die TotalEnergies SE rechtstreeks of onrechtstreeks controleert. De termen 'wij', 'ons' en 'onze' kunnen eveneens worden gebruikt om te verwijzen naar deze entiteiten of hun medewerkers. De entiteiten waarin TotalEnergies SE een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft, zijn afzonderlijke en onafhankelijke rechtspersonen. Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Deze kunnen in de toekomst onnauwkeurig blijken te zijn en zijn afhankelijk van risicofactoren. Noch TotalEnergies SE, noch enige van haar dochterondernemingen neemt enige verplichting of verantwoordelijkheid op zich ten aanzien van beleggers of enige andere belanghebbende om enige van de verklaringen, toekomstgerichte informatie, tendensen of doelstellingen in dit document bij te werken of te herzien, in het bijzonder als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen. Informatie over risicofactoren die een wezenlijk nadelig effect zouden kunnen hebben op de financiële resultaten of activiteiten van TotalEnergies is ook beschikbaar in de meest recente versies van het Universele Registratiedocument dat door TotalEnergies SE is ingediend bij de Franse Autoriteit voor Financiële Markten (l’Autorité des Marchés Financiers), gelijkaardig instituut als de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) in België, en het Formulier 20-F dat is ingediend bij de Securities and Exchange Commission ("SEC") van de Verenigde Staten.