Skip to content

07/12/2021 Persbericht

Elektrische laadpalen: TotalEnergies zal de 800 nieuwe laadpunten installeren en uitbaten in de stad Gent

Brussel / Parijs, 7 december 2021 – Na Brussel en Antwerpen wint TotalEnergies de  aanbesteding van de stad Gent, de op twee naaste grootste stad van België, voor de installatie  en uitbating van elektrische laadpalen op de openbare weg, d.w.z. 800 nieuwe laadpunten  tegen 2025. De stad Gent zal zo zijn openbare netwerk voor bestuurders van elektrische  voertuigen versterken. Deze nieuwe laadpalen zullen door TotalEnergies geïnstalleerd worden  en voor een exploitatie over de komende tien jaar, ze zullen ook worden voorzien van 100%  hernieuwbare windenergie, geproduceerd in de Noordzee langs de kust van België. 

In overeenstemming met het proces dat werd opgezet met de stad Gent, kunnen particulieren  en professionelen (inwoners, taxibedrijven, autodeelbedrijven, lokale bedrijven) nu een  aanvraag indienen voor de installatie van laadpalen in de buurt van hun gebouwen, werkplaats  of huis. Om het reeds bestaande netwerk te optimaliseren, zal de Stad Gent ook het gebruik  van laadpalen in werking analyseren om zo te bepalen of het huidige aanbod in bepaalde  wijken moet worden versterkt met extra laadpunten. 

"We wensen de stad Gent te bedanken voor hun vertrouwen tijdens het komende decennium,  het beloont de kwaliteit van ons elektrisch laad-aanbod en de toewijding van onze teams aan  onze klanten en toekomstige gebruikers." benadrukt Bernadette Spinoy, CEO van TotalEnergies Marketing Belgium“Net als in de andere Europese markten waar we onze  ontwikkeling voortzetten, ondersteunt TotalEnergies resoluut de evolutie van de mobiliteit in België naar koolstofneutraliteit. Dit nieuwe succes draagt bij aan de versnelling van onze transformatie naar een multi-energiebedrijf. " 

“Met de uitbreiding van de openbare laadinfrastructuur willen we een oplossing bieden aan  mensen die thuis of op het werk geen eigen laadpaal hebben. In 2022 zal het aantal laadpalen  fors toenemen en zo ondersteunen we de transitie naar elektrische mobiliteit. " verklaard Filip  Watteeuw, schepen van Mobiliteit van de Stad Gent. 

Na het binnenhalen van de openbare aanbestedingen voor de installatie en uitbesteding van  meer dan 3.500 laadpalen voor elektrische voertuigen in Brussel en Antwerpen, consolideert  TotalEnergies zijn rol als belangrijke speler op het gebied van elektrische mobiliteit in België.  Het bedrijf ontwikkelt ook een volledig High Power-laadnetwerk (tot 175 kW) in haar 
tankstations en blijft laadpalen in het land installeren voor zowel professionele en particuliere  klanten. 

Sinds 2020 zet TotalEnergies zijn implementatie voort in grote steden over de hele wereld, met een breed portfolio aan laadpunten die momenteel of in gebruik, of in aanbouw zijn:  Amsterdam en zijn regio (22.000), Antwerpen (3.000), Londen (1.700), Parijs (2.300 ), Brussel  (500), Singapore (1.500) en Wuhan (11.000). 

Al deze ontwikkelingen staan in lijn met de ambitie van TotalEnergies om tegen 2025 meer  dan 150.000 laadpunten voor elektrische voertuigen in Europa te exploiteren

***
 

Over TotalEnergies 

TotalEnergies is een wereldwijd multi-energiebedrijf dat energie produceert en levert: olie en  biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. De 105.000  medewerkers zetten zich in voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor  zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. TotalEnergies is aanwezig in meer dan 130 landen en plaatst  duurzame ontwikkeling in al zijn dimensies centraal in zijn projecten en activiteiten om bij te dragen tot  het welzijn van de bevolking 

Contacten TotalEnergies 

Avertissement

Dit persbericht werd uitsluitend gepubliceerd voor informatieve doeleinden en kan in geen enkel juridisch gevolg  resulteren. De entiteiten waarin TotalEnergies SE. een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft, zijn  afzonderlijke en autonome rechtspersonen. TotalEnergies SE. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor  handelingen of nalatigheden van die maatschappijen. De termen 'TotaEnergies', TotalEnergie Company' en  'Company' die in dit document voorkomen, zijn algemene termen die enkel naar goeddunken worden gebruikt. De  termen 'wij', 'ons' en 'onze' kunnen eveneens worden gebruikt om te verwijzen naar de dochterondernemingen of  hun medewerkers.  

Dit document kan prospectieve informatie of verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op economische gegevens  en hypotheses die werden geformuleerd in een bepaalde economische, concurrentiële en regelgevende context. Deze kunnen in de toekomst onjuist blijken te zijn en zijn afhankelijk van risicofactoren. TotalEnergies SE of haar  dochterondernemingen kunnen niet worden verplicht of aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van investeerders of andere betrokken partijen om, in het bijzonder wegens nieuwe informatie of toekomstige  gebeurtenissen, de prospectieve verklaringen of informatie, trends of doelstellingen in dit document geheel of gedeeltelijk bij te werken of te herzien.