Skip to content

28/03/2024 Nieuws

28 maart 1924 : TotalEnergies viert haar 100 jaar bestaan !

28 maart 2024 – Alle 100.000 werknemers van TotalEnergies, in 120 landen over de hele wereld, zijn blij en trots om vandaag de honderdste verjaardag van het ontstaan van TotalEnergies te vieren. Vanaf de jaren twintig tot nu vertellen de 100 jaar van TotalEnergies het verhaal van de wereld en energie

Een gewaagde en visionaire weddenschap

Op 28 maart 1924 werd la Compagnie Française des Pétroles opgericht in Frankrijk, een land zonder olie. Deze gewaagde en visionaire weddenschap speelt in op de noodzaak om de energievoorziening van het land veilig te stellen. Vervolgens doet het bedrijf mee aan de energierace in de vier uithoeken van de wereld. Dit is het begin van een verhaal waarin ons bedrijf groeit met de technologische en geopolitieke omwentelingen van de eeuw.

 

100 jaar pioniersgeest

In tegenstelling tot onze concurrenten destijds beschikten wij niet over binnenlandse middelen. Daarom hebben we ons tot de internationale markt en de technologie gewend om het ​​verschil te kunnen maken. Deze twee kenmerken vormen tot op de dag van vandaag onze pioniersgeest. Door de jaren heen hebben we voortdurend onze geografische en technische grenzen verlegd door ons aan te passen aan veranderingen in zowel vraag en verwachtingen van onze klanten. Zo hebben we de fantastische ontwikkeling en vooruitgang van moderne samenlevingen in de 20e eeuw begeleid. We hebben onszelf ook verrijkt met nieuwe verhalen en knowhow door de krachten te bundelen met de teams van Petrofina, Elf-Aquitaine en meer recentelijk van Maersk Oil, Saft en Direct Energie.

Een multi-energiebedrijf worden

Terwijl olie de grote energie van de vorige eeuw was, vormen gas en koolstofvrije elektriciteit de kern van het energiesysteem van morgen. Gas is een overgangsenergie die nodig is om de opkomst van intermitterende hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen en steenkool te vervangen (die twee keer zoveel CO2 uitstoot bij de elektriciteitsproductie). We zijn vandaag nummer 3 in de wereld op het gebied van vloeibaar aardgas (LNG) en op het gebied van elektriciteit zijn we nu al een van de meest actieve zonne- en windontwikkelaars ter wereld. Want ja, elektriciteit is de energie die centraal staat in het koolstofarm maken van de economie, en de 21e eeuw zal elektrisch zijn.

De uitdaging van de energietransitie

Sinds 2020 zetten wij resoluut in op onze transitiestrategie, die gebaseerd is op twee pijlers: koolwaterstoffen, inclusief gas, en elektriciteit. Wij hebben de ambitie om zowel onze transitie te laten slagen als die van onze klanten te ondersteunen. De uitdaging die voor ons ligt is om de planeet te voorzien van toegankelijke energie die nodig is voor haar ontwikkeling, en tegelijkertijd de uitstoot te verminderen. Dit is de “rechtvaardige, ordelijke en eerlijke” transitie waar COP28 om vraagt. De pioniersgeest die ons drijft, is de sleutel die ons in staat zal stellen onszelf keer op keer opnieuw uit te vinden om de komende 100 jaar te schrijven!

 

 

***

 

 

Over TotalEnergies in België

TotalEnergies is een multi-energiebedrijf actief in de productie en levering van energie: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. In België telt TotalEnergies 4.000 medewerkers die zich inzetten voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.

 

Contact TotalEnergies in België:

Tom Claerbout : +32 (0)470 20 64 20 l [email protected]

Florence Feys : +32 (0)498 75 52 76 l [email protected]

Waarschuwing
 

De begrippen ‘TotalEnergies’, ‘het bedrijf TotalEnergies’ en ‘het Bedrijf’ die in dit document worden gebruikt, verwijzen naar TotalEnergies SE  en de geconsolideerde entiteiten die TotalEnergies SE rechtstreeks of onrechtstreeks controleert. De termen 'wij', 'ons' en 'onze' kunnen eveneens worden gebruikt om te verwijzen naar deze entiteiten of hun medewerkers. De entiteiten waarin TotalEnergies SE een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft, zijn afzonderlijke en onafhankelijke rechtspersonen.

Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Deze kunnen in de toekomst onnauwkeurig blijken te zijn en zijn afhankelijk van risicofactoren. Noch TotalEnergies SE, noch enige van haar dochterondernemingen neemt enige verplichting of verantwoordelijkheid op zich ten aanzien van beleggers of enige andere belanghebbende om enige van de verklaringen, toekomstgerichte informatie, tendensen of doelstellingen in dit document bij te werken of te herzien, in het bijzonder als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen. Informatie  over  risicofactoren  die  een  wezenlijk  nadelig  effect  zouden  kunnen  hebben  op  de financiële  resultaten  of  activiteiten  van  TotalEnergies  is  ook  beschikbaar  in  de  meest  recente  versies  van  het Universele Registratiedocument dat door TotalEnergies SE is ingediend bij de Franse Autoriteit voor Financiële Markten (l’Autorité des Marchés Financiers), gelijkaardig instituut als de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) in België,  en het Formulier 20-F dat is ingediend bij de Securities and Exchange Commission ("SEC") van de Verenigde Staten.