Skip to content

Optara: de industriële odyssee van TotalEnergies​ in Antwerpen

TotalEnergies ​moderniseert de site in Antwerpen met het project OPTARA om de productie van de raffinaderij af te stemmen op de noden van de markt.

TotalEnergies​ beschikt in Antwerpen over een van de meest performante geïntegreerde platformen voor raffinage en petrochemie. De site is ideaal gelegen in de haven van Antwerpen voor de leveringen van ruwe aardolie en in het hart van de Europese afzetmarkten. Total Raffinaderij Antwerpen (TRA) is de op twee na grootste Europese raffinaderij.

OPTARA is een grote investering voor
TotalEnergies​. Het doel van OPTARA is een bestaande unit te transformeren en een nieuwe installatie te bouwen om de productie van de raffinaderij aan te passen aan de behoeften van de markt.

OPTARA, EEN BELANGRIJKE INVESTERING VOOR DE SITE IN ANTWERPEN

TotalEnergies​ heeft besloten 1 miljard euro te investeren om de site te moderniseren en er zijn activiteiten voor een langere tijd verder te zetten. Dankzij deze grote investering zal OPTARA (OPTimalisering van de ARA-zone, Amsterdam – Rotterdam – Antwerpen) uitgroeien tot een nieuw raffinagecomplex met een productie die inspeelt op de noden van de markt. Zo zal de raffinaderij OPTARA diesel met een zeer laag zwavelgehalte gaan produceren.

OPTARA zal een economische grondstof gebruiken, namelijk het vacuümresidu, dat na verwerking in de nieuwe Solvent DeAsphalting-unit onder hoge waterdruk en bij hoge temperatuur zal worden omgezet in een deel van de bestaande unit (ARDS of Atmospheric Residue DeSulfurization: een unit voor de grondige omzetting van atmosferische residuen). Die wordt grondig getransformeerd om deze dieselbrandstof te produceren. In het andere deel van de installatie zal de capaciteit worden verhoogd. Door het nieuwe productieschema zullen tevens grondstoffen kunnen worden geproduceerd voor de hydrokraakinstallatie van de raffinaderij van Vlissingen (Nederland), die op haar beurt een groot deel van de ladingen voor OPTARA zal leveren. Een bewijs van de OPTimalisering van de ARA-zone (Amsterdam - Rotterdam - Antwerpen).

EEN SPECTACULAIR PROJECT

De constructie van deze units was een ware industriële en menselijke odyssee. De nieuwe unit en een deel van de getransformeerde unit zijn in modules gebouwd in Tarragona (Spanje) en zijn later per boot naar Antwerpen vervoerd. Het leken wel gigantische legoblokken. Het transport van de modules tot in de raffinaderij was dan ook een grote uitdaging voor alle betrokken teams, vanwege hun uitzonderlijke afmetingen, te vergelijken met een gebouw van meerdere verdiepingen. Sommige onderdelen waren meer dan 30 m hoog, 11 m breed en 27 m lang, met een gewicht tot 1.000 ton.

Dankzij een intensieve voorbereiding van de teams en door rekening te houden met alle factoren, werd dit transport uitgevoerd in de best mogelijke veiligheidsomstandigheden. De modules worden nu in de raffinaderij geplaatst en zowel onderling als met de andere installaties verbonden, voordat ze in gebruik kunnen worden genomen.
Via OPTARA zet
TotalEnergies​ zich in voor betere en duurzame energie, die beter is aangepast aan de marktbehoeften.
TotalEnergies​ versterkt zo ook het concurrentievermogen van zijn Antwerpse parel, en dat in de beste veiligheidsomstandigheden. Dat is onze verantwoordelijkheid en ook onze prioriteit.

 

Onze lokale projecten