Skip to content

Biomassaverwarming

Total Belgium brengt sinds 2012 ‘pellets’ (houtkorrels) op de markt. Pellets zijn kleine, cilindervormige stokjes die gevormd worden door het intensief samenpersen van houtafval. Ze produceren 100 % natuurlijke en hernieuwbare energie. In 2016 onthulde TotalEnergies​ een nieuw biomassaverwarmingssysteem: ‘Heating in the Box*’. Het gaat om een semimobiel verwarmingssysteem in een container, dat gevoed wordt met houtpellets en ter demonstratie op het terrein van de autosnelwegstations van Lichtenbusch werd geplaatst.

  • BELGIUM_PROOF_XYLETE_1_NL_BE

Thermische energie 

In Lichtenbusch, een Belgisch dorp op de Duitse grens, dient dit biomassaverwarmingssysteem voor de verwarming van de twee autosnelwegstations, het restaurant en het Ibis-hotel. De thermische energie wordt geproduceerd door de verbranding van houtpellets in de container. De warmte wordt verspreid via een warmtenetwerk dat op bestaande systemen en netwerken kan worden aangesloten (verwarming, warm water), zodat bijvoorbeeld gemeenschapsruimtes (kantoren, scholen, ziekenhuizen, zwembaden, enz.) kunnen worden verwarmd.
De pellets worden geproduceerd in België op basis van houtafval uit zagerijen – denk aan zaagsel en houtkrullen. Het hout komt van naaldbomen uit de Ardennen en omliggende bossen. Daardoor is de invloed van het transport ervan op het milieu zeer klein.

Brandstof van de toekomst

Dit biomassaverwarmingssysteem zorgt ook voor besparingen op de verwarmingskosten en leidt tot een vermindering van de CO2–uitstoot met meer dan 80 %. De pellets hebben bovendien geen enkele chemische behandeling ondergaan, waardoor het een 100 % natuurlijke brandstof is. Ze ondergaan regelmatig strenge kwaliteitscontroles en dragen het PEFC-label (Programme for Endorsement of Forest Certification). Dat label garandeert dat het hout afkomstig is van duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde bronnen.
Het systeem kan eenvoudig worden toegepast op andere locaties. Het mobiele karakter van de container biedt immers de mogelijkheid om hem te installeren in de nabijheid van andere gebouwen die moeten worden verwarmd (sportzaal, bibliotheek, onderneming, enz.). Dit beperkt de investeringen en verhoogt de efficiëntie.

Onze lokale projecten